Εξουσιοδοτημένοι Εκπαιδευτές Λευκωσίας

Christoforos Christofi
Christoforos Christofichris@kravmagacyprus.com
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΙΑ
Πολίτες

ΒΑΘΜΟΣ
G1

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ
CIC

ΚΙΝΗΤΟ
99 663 143
Erotokritos Protopapas
Erotokritos Protopapas
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΙΑ
Πολίτες

ΒΑΘΜΟΣ
G1

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ
CIC

ΚΙΝΗΤΟ
96 500 337