ΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

ΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

ΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

Εδώ βρίσκεται ένας συνδυασμός σειράς μαθημάτων για όλα τα διαφορετικά επίπεδα / διαβαθμίσεις, μαζί με τα διάφορα μαθήματα που προσφέρονται από τους εκπαιδευτές της Oργάνωσής μας. Η σειρά αυτή διαιρείται σε “ομάδες”, οι περισσότερες από τις οποίες εδώ εμφανίζονται μόνο ονομαστικά.

Τα επίπεδα του Κραβ Μαγκά χωρίζονται σε 4 τομείς: Τα επίπεδα των Eκπαιδευόμενων (Practitioner) (1-5), τα επίπεδα των Αποφοίτων (Graduate) (1-5), τα επίπεδα των Έμπειρων (Expert) (1-5) και τα επίπεδα των Αυθεντιών (Master) (1-3).

(Παρακάτω οι ενότητες 1-4 με κάποιες λεπτομέρειες)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ

- Η ιστορία του Κραβ Μαγκά και του Iδρυτή του
- Αντιμετώπιση ενός επικίνδυνου περιστατικού:
- Εκτίμηση της κατάστασης, διαδικασία αντιμετώπισης ενός περιστατικού.
- Εξουδετέρωση ενός κινδύνου από όλες τις απόψεις.
- Πιθανό αποτέλεσμα μιας βίαιης συμπλοκής.
- Αρχές που υπογραμμίζουν τις τεχνικές άμυνας.
- Αρχές που υπογραμμίζουν τις τεχνικές επίθεσης.
- Αρχές εκπαίδευσης – από τις τεχνικές, στις παραλλαγές σε πραγματικές καταστάσεις.
- Η χρήση κοινών αντικειμένων για αυτοάμυνα – θεωρία και πρακτική.
- Ρυθμός και βηματισμός.
- Χρησιμότητα/εμπιστοσύνη σε φυσικές αντιδράσεις για να διορθωθεί ή να αποδειχθεί ένα σημείο.
- Αρχές και τεχνικές πνευματικής εκπαίδευσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

- Τα βασικά πάνω στην ανατομία και τη φυσιολογία.
- Η σωστή διδασκαλία για εκπαιδευτές.
- Πλάνο μαθημάτων σχεδιασμός και προετοιμασία.
- Σχέση μαθητή-εκπαιδευτή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

- Ασφάλεια κατά την εκπαίδευση
- Οργάνωση της εκπαίδευσης, μέθοδοι προπόνησης.
- Ρουχισμός και εμφάνιση.
- Διατήρηση του χώρου εξάσκησης.
- Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
- Η προθέρμανση
- Γενικές αρχές.
- Ασκήσεις και ποικιλία.
- Προσέγγιση στις διατάσεις και την ευλυγισία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

- Στάση – διαφορετικές εξωτερικές θέσεις.
- Γροθιές: Η βασική χρήση των σωματικών όπλων. Σχηματισμός μίας γροθιάς. Θεωρία της αναδίπλωσης.
- Κίνηση και σκιαμαχία.
- Χειρισμός μίας πτώσης.
- Πτώσεις προς τα πίσω από υψηλή θέση.
- Πλαϊνές πτώσεις.
- Μαλακές/σκληρές μπροστινές πτώσεις.
- Μπροστινές κυβισθήσεις – από ψηλά, χαμηλά, πλαγίως.
- Κυβισθήσεις με φορά προς τα πίσω.
- Κυβισθήσεις με προσδιορισμούς. Συνδυασμοί κυβισθήσεων και πτώσεων.

(Οι παρακάτω ενότητες εμφανίζονται εδώ μόνο ονομαστικά)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 – ΑΜΥΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΓΡΟΘΙΕΣ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 – ΑΜΥΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 – ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ – ΠΙΑΣΙΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 10 – ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ – ΠΙΑΣΙΜΑΤΑ ΜΕΤΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 11 – ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΡΙΨΕΙΣ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 12 – ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ – ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΠΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 13 – ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΚΑΡΠΟΥ (ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ/ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ).
ΕΝΟΤΗΤΑ 14 – ΑΜΥΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ/ΑΠΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΡΑΒΔΙ/ΡΟΠΑΛΟ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 15 – ΑΜΥΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΑΧΑΙΡΙ (Η ΑΛΛΑ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ).
ΕΝΟΤΗΤΑ 16 – ΑΜΥΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΠΛΑ Η ΚΟΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΜΥΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΟΠΛΩΝ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 18 – ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΩΝ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 19 – ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 20-25 – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 26-30 – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 31-33 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ VIP.
ΕΝΟΤΗΤΑ 34 – ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 35 – ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 36 – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΧΗΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 37-38 – ΜΑΧΗΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 39 – ΜΑΧΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 40 – ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 41-44 – ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 45 – ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο