ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

- Αποφυγή τραυματισμών.
- Ασκήσεις σχεδιασμένες να εκμεταλλεύονται τα φυσικά αντανακλαστικά.
- Άμυνα και επίθεση στον μικρότερο δυνατό χρόνο.
- Χρησιμοποίηση των ευάλωτων σημείων του ανθρωπίνου σώματος.
- Χρησιμοποίηση των φυσικών όπλων του σώματος, καθώς και των συνηθισμένων / κοινών αντικειμένων τα οποία μπορεί να βρεθούν γύρω μας πρόχειρα.
- Μάχη χωρίς κανόνες.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

- Άμυνα εναντίον λακτισμάτων και γροθιών.
- Απελευθερώσεις από λαβές κάθε είδους και πνιγμούς.
- Άμυνα εναντίον μαχαιριών, ροπάλων, κλπ.
- Άμυνα εναντίον όπλων.
- Άμυνα εναντίον πολλαπλών αντιπάλων.

ΜΑΧΗ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ

- Διάφοροι τύποι χτυπημάτων με τα χέρια.
- Διάφοροι τύποι λακτισμάτων.
- Μάχη υπό πίεση.
- Ελεγχόμενη μάχη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

- Εύστροφη χρήση των όπλων, συμπεριλαμβανομένων και των εκρηκτικών.
- Έλεγχος του αντιπάλου χωρίς πρόκληση βλαβών.
- Αντιμετώπιση καταστάσεων ομηρίας / τρομοκρατίας.
- Ασφάλεια σε πτήση ή εν πλω.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο